Manuellt Lymfdränage

Manuellt Lymfdränage

 

En mjuk och mycket lätt massage som stimulerar utrensningen och sätter fart på lymfsystemet och cirkulationen. Svullnad och värk i kroppen börjar avta. Lymfdränage används också efter olika operationer.

 

 

 

Lymfdränage kan hjälpa dig att

 

- stimulera utrensningen

- öka cirkulationen

- minska svullnad och ödem

- minska värken

- stimulera självläkningen

 

Mobil 070-581 72 82 | varga@balanceandenergy.se | Mottagning: Västmannagatan 88, Odenplan eller Åkervägen 11, Västerhaninge